.

Om Fonden

Bryggeriet Vestfyens Fond blev stiftet som erhvervsdrivende fond den 16. juni 1998 efter at have modtaget gave på 300.000 kr. fra A/S Bryggeriet Vestfyen. Formålet med stiftelsen af fonden var, at yde støtte til almen velgørenhed og kulturelle formål i det Vestfynske område. Den 23. august 2016 omdannes fonden til almen fond, og har siden støttet en bred vifte af almenvelgørende formål, samt forskellige idræts- og kulturforeninger, skoler og institutioner, private mv.

I august 2021 blev aktierne i Bryggeriet Vestfyn solgt og formuen likvid. Den bundne kapital kan forøges ved midler, der tilgår fonden som arv og gave. Fondens formue skal investeres efter gældende regler for anbringelse af fondsmidler.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

  • den til enhver tid sidden Borgmester i Assens Kommune
  • den til enhver tid værende Adm. Direktør for Bryggeriet Vestfyens
  • 3 medlemmer fra det vestfynske område med erfaring og interesse for fondens formål.

Anvendelse af overskud og uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser og rimelig konsolidering af fonden, skal anvendes til:

At yde støtte til almen velgørende og kulturelle formål primært i det vestfynske område, blandt andet til:

  1. Initiativer, der fremme børn og unges muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder
  2. Kulturelle aktiviteter i området (kunst, kultur, sport og idrætsliv m.v.)
  3. Anlægsopgaver indenfor formålet

Sådan søger du:

Ansøgning sker elektronisk via denne side, hvor datoer m.v. offentliggøres. Tilmeld dig nyhedsbrevet hvis du vil holde dig orienteret, og læs mere om formål og proces her.

Sidebar