.

Historie

Bryggeriet Vestfyens Fond blev stiftet som erhvervsdrivende fond den 16. juni 1998 efter at have modtaget gave på 300.000 kr. fra A/S Bryggeriet Vestfyen. Formålet med stiftelsen af fonden var at yde støtte til almen velgørenhed og kulturelle formål i det Vestfynske område. Den 23. august 2016 omdannes fonden til almen fond, og har siden støttet en bred vifte af almenvelgørende formål, samt forskellige idræts- og kulturforeninger, skoler og institutioner, private mv.

Fondens aktionærer blev dengang inviteret til et årligt aktionærmøde, hvor der traditionen tro, blev informeret om årets gang og serveret gule ærter.

I august 2021 blev aktierne i Bryggeriet Vestfyn solgt og fondens formue likvid. Hermed var Fonden, som vi kender den i dag, en realitet.
I forbindelse med at aktionærerne solgte deres aktier, blev det tilbagevendende årlige aktionærmøde ofte bragt på bane, som noget man ville savne og gerne så fortsætte.

Og på den baggrund har Bryggeriet Vestfyens Fond valgt, at fortsætte traditionen hvor det tidligere årlige aktionærmøde erstattes med et årligt “uddelingsarrangement” med åben deltagelse for alle interesserede.

Uddelingsarrangementet afholdes hvert år i september. Læs mere her.

Sidebar

Uddelingspolitik

Formålet med stiftelsen af fonden er, at yde støtte til almen velgørenhed og kulturelle formål primært i det Vestfynske område.

Fonden har gennem årene støttet bredt og tildelt midler til mange forskellige projekter og formål. Af donationer kan f.eks. nævnes støtte til Vestfyns Ferieklub for handikappede, Assens roklub, Vestfyns Teater, Assens Omegns Sportsfiskerforeninger, Det Vestfynske pigekor, Legepladsen i Flemløse/Voldtofte, Glamsbjerg Håndbold m.v.

Find mere information om uddelingspolitikken her.