.

Vi støtter

Anvendelse af overskud og uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser og rimelig konsolidering af fonden, skal anvendes til:

At yde støtte til almen velgørende og kulturelle formål primært i det vestfynske område, blandt andet til:

  1. Initiativer, der fremme børn og unges muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder
  2. Kulturelle aktiviteter i området (kunst, kultur, sport og idrætsliv m.v.)
  3. Anlægsopgaver indenfor formålet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil opdateres og holde dig orienteret om uddelingsfrister mm.

Sidebar

Vores rødder

Bryggeriet Vestfyens fond har sine rødder i Assens og det vestfynske.

Og det er vi stolte af. Vi støtter bredt, men primært almene, velgørende og kulturelle formål i det vestfynske område, der kan gøre en forskel for område og lokalsamfund.

Søg støtte

Dokumentation

Den bevilgede støtte udbetales ved fremsendelse af behørig dokumentation for de afholdte omkostninger. Ved behørig dokumentation forstås en bilagsoversigt med reference til nummererede bilag og angivelse af omkostningen og omkostningstype.

Hvis dette ikke forelægger, skal der fremsendes en revisionserklæring, hvoraf det fremgår, at alle omkostninger er afholdt i overensstemmelse med støtten, og at der foreligger dokumentation herfor.