.

Anlæg og faciliteter

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, velgørende og kulturelle formål primært inden for det vestfynske område.

Bryggeriet Vestfyens Fond støtter projekter, der motiverer flere til at være aktive og fremmer trivsel, fællesskab, udeliv og aktivitet for alle aldre. Derfor ydes også støtte til faciliteter og anlæg, der understøtter og fremmer ovenstående. Det kan være projekter som:

  • Sportsanlæg, badefaciliteter mv.
  • Cykelstier o.lign.
  • Svømmehaller mm.
  • Sportsudstyr
  • og andet….

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, privatpersoner m.v. der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Søg støtte
Sidebar

Nybyg, vedligehold eller ombygning?

Uanset om din sport eller dit event foregår indendørs eller under åben himmel, så er de rigtige faciliteter vigtige og en forudsætning.

Ved anlæg og faciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, kunst, teater og dans. Faciliteter kan også være klublokaler, spejderhytter, kulturhuse m.v.

Søg støtte