.

Sport og idrætsliv

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, velgørende og kulturelle formål primært inden for det vestfynske område.

Sport og idræt er en vigtig og stor del af manges hverdag. Bryggeriet Vestfyens Fond støtter projekter, der motiverer flere til at være aktive og fremmer trivsel, fællesskab, udeliv og aktivitet for alle aldre. Støtten kan søges til både foreninger og enkeltpersoner samt til arrangementer og projekter som:

  • Sportsklubber og foreninger
  • Ungdomsarbejde for børn og unge
  • Spejderbevægelser
  • Udeliv
  • Eliteidræt
  • Og lignende
Søg støtte
Sidebar

Bredde eller elite?

Vi støtter bredt og også dig som eliteidrætsudøver.

Sport og idræt giver sammenhold, fællesskab og venskaber. Fritidsaktiviteter er samtidigt noget der dyrkes frivilligt og pga. interesse, og er derfor ofte et pusterum fra bøger og lange skoledage som børn og unge ser frem til. Her kan mange få en oplevelse af at være gode til noget der interesserer dem – uanset hvordan de har det med skole og uddannelse.

Alle har glæde af idræt og sport – uanset alder – og alle har glæde af det fællesskab, man oplever sammen med andre, der har samme interesse. Sport er sundt, giver overskud og fremmer trivslen.

Støtten kan ydes til foreninger, organisationer og enkeltpersoner samt konkrete arrangementer og projekter, der opfylder de opsatte kriterier og er uden privatøkonomiske interesser.

.

Søg støtte